Biebrza

       Dzisiaj chciałabym Wam opisać naszą kolejną wyprawę. Tym razem zorganizowaliśmy ją sami (a właściwie ja ją zorganizowałam i zaplanowałam). Wybraliśmy ten termin  ze względów praktycznych. Po prostu w tym czasie nie ma jeszcze wielu ludzi na szlakach.
Co prawda nie wiedzieliśmy jaka będzie pogoda, ale na szczęście okazało się, że pogoda była rewelacyjna. Także trafiliśmy. W pierwszym tygodniu zaplanowaliśmy spływ kajakowy rzeką Biebrzą, a na następny tydzień – góry. Nasz urlop planowaliśmy już od marca, wiedzieliśmy że chcemy rzekę i góry, ale konkretniej zaczęliśmy szukać i planować wyjazd w kwietniu i maju.

Na początek troszkę informacji ogólnych:

       „Biebrza – to rzeka w północno – wschodniej Polsce, prawy dopływ Narwi. Długość Biebrzy to ok. 165 km, powierzchnia dorzecza: 7051 km². Biebrza ma źródła na południe od Nowego Dworu na Podlasiu, uchodzi do Narwi ok. 3 km od Wizny. Poprzez Kanał Augustowski łączy się z Niemnem. Biebrzę charakteryzuje asymetria dorzecza: bardziej rozwinięte jest dorzecze prawobrzeżne – 75,5% (głównie rzeki spływające z Pojezierza Mazurskiego), lewobrzeżne stanowi 24,5%. Na całej długości rzeka płynie pradoliną Biebrzy, która ma największą w Polsce pojemność retencyjną (porównywalną do pojemności największych w kraju zbiorników wodnych). Jest to szczególnie ważne w czasie wiosennych roztopów, gdy rzeka tworzy rozległe rozlewiska. W dolinie Biebrzy znajduje się największy w Polsce obszar bagien – tzw. Bagna Biebrzańskie. Jest to miejsce występowania wielu rzadkich zbiorowisk roślinnych oraz gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków. Dolina Biebrzy ma ogromne znaczenie jako lęgowisko dla ptaków związanych ze środowiskiem bagiennym, tym bardziej że takie miejsca zanikają w krajobrazie Europy. Ponadto Kotlina Biebrzańska ma ogromne znaczenie dla wielu gatunków ptaków żerujących oraz wypoczywających w czasie corocznych wędrówek. Dla ptaków siewkowatych, wymagających rozległych, podmokłych obszarów, Biebrza stanowi jedną z najważniejszych ostoi w Europie Środkowej. Większość tego terenu jest objęta ochroną – znajduje się w Biebrzańskim Parku Narodowym. Niemal cała Biebrza znajduje się na terenie parku (ok. 155 km).
Ze względu na walory przyrodnicze, rzeka jest popularnym miejscem spływów kajakowych oraz spływów tratwami, szczególnie atrakcyjnych w czasie wiosennych wezbrań wody. W tym celu wyznaczono szlak wodny o długości 135 km z polami namiotowymi i punktami widokowymi. Bagna Biebrzańskie są największą w Polsce ostoją łosi. Kilka osobników przetrwało II wojnę światową na terenach rezerwatu Czerwone Bagno i przy pomocy człowieka dało początek sporej biebrzańskiej populacji łosi. Dzisiejsze bobry biebrzańskie to potomkowie zwierząt sprowadzonych w 1945 roku do Osowca z Woroneża na Białorusi. Nad Biebrzą żyją również jenoty, piżmaki, wydry, borsuki, lisy, gronostaje, sarny i jelenie. Rzadko można spotkać wilka. W wodach występuje około 36 gatunków ryb, m.in. szczupaki, sumy i węgorze, a także klenie i brzany – typowe dla rzek podgórskich.”
źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biebrza

Mapa Biebrzy

       Poniżej wkleiłam dwie mapy Biebrzy. Ta drugą możecie znaleźć na stronie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

źródło: https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=0F112B211F746903760D4CF39D2091C7A6E9AB86&thid=OIP.rRPsDUN4B0IPN2Iqzj8h8gHaGO&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.biebrza.org.pl%2Fplik%2C42%2Cszlaki-turystyczne-kajakowe.jpg&exph=672&expw=800&q=biebrza+mapa&selectedindex=1&qpvt=biebrza+mapa&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,6

źródło: https://www.biebrza.org.pl/plik,1977,zagospodarowanie-turystyczne-biebrzanskiego-pn.jpg

A teraz kilka informacji o Biebrzańskim Parku Narodowym……

               Biebrzański Park Narodowy znajduje się w województwie podlaskim. Park ten został utworzony 9 września 1993 roku. Jest to największy park w Polsce. Powierzchnia parku to 592,23 km2, a powierzchnia otuliny ma 668,24 km2. Ochrona ścisła występuje na powierzchni 7 494 ha, czynna na 27 699ha, a krajobrazowa – 24 030ha. Symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego jest batalion – ptak wędrowny. Batalion występuje głównie na Bagnach Biebrzańskich i jest on objęty ścisłą ochroną gatunkową. Zagrożeniami dla tego gatunku jest osuszanie bagien i zarastanie krzewami podmokłych łąk.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_(ptak)

A tak wygląda symbol Biebrzańskiego Parku Narodowego:

         „Park ten obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od ujścia Niedźwiedzicy do Biebrzy, a skończywszy na ujściu Biebrzy do Narwi. Niemal cały bieg Biebrzy znajduje się na terenie parku (ok. 155 km). Ochronę tego terenu zapoczątkowano w latach międzywojennych, tworząc dwa rezerwaty: Czerwone Bagno (w zmienionych granicach istniejący do dziś) oraz Grzędy. W roku 1989 staraniem Towarzystwa Biebrzańskiego utworzono Biebrzański Park Krajobrazowy, obejmujący tereny basenów dolnego i środkowego. Cztery lata później park krajobrazowy przekształcono w park narodowy.”         W 1995 r. Biebrzański Park Narodowy wpisany został na listę wodno-błotnych obszarów chronionych Konwencją Ramsar.  
         Od roku 2010 Biebrzański Park Narodowy jest w całości włączony do spisu ostoi ptaków IBA prowadzonego przez BirdLife International.
         Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego spotyka się zbiorowiska wodne, bagienne, torfowiskowe, szuwary, a także zbiorowiska leśne (olsy, brzeziny, łęgi). Szczególnie cenna jest duża grupa zbiorowisk mechowiskowych, zawierających liczne gatunki rzadkie i reliktowe (brzoza niska, wierzba lapońska, gnidosz królewski), zanikające w innych częściach kraju.
        Szata roślinna odznacza się ogromną różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków, jak storczyki (storczyk krwisty, obuwik pospolity, podkolan biały, kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk szerokolistny, tajęża jednostronna), rosiczki (rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna), widłaki (jałowcowaty, goździsty, wroniec).
        Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego występuje 49 gatunków ssaków, 271 gatunków ptaków, 36 – ryb, 12 – płazów, 5 – gadów. Bezkręgowce są reprezentowane przez ponad 700 gatunków motyli, 448 gatunków pająków, ponad 500 gatunków chrząszczy, 19 gatunków pijawek oraz 42 gatunki chruścików.
       Na Bagnach Biebrzańskich gniazduje wiele gatunków ptaków związanych ze środowiskiem bagiennym. Występują tu izolowane stanowiska lęgowe gatunków borealnych, a także gatunków, których centrum zasięgu geograficznego znajduje się w strefie tajgi i tundry. Ponadto Kotlina Biebrzańska ma ogromne znaczenie dla wielu gatunków ptaków żerujących oraz wypoczywających w czasie corocznych wędrówek. Dla ptaków siewkowatych, wymagających rozległych, podmokłych obszarów, Biebrza stanowi jedną z najważniejszych ostoi w Europie Środkowej.
       Najbardziej charakterystyczne lęgowe gatunki ptaków to: batalion (widoczny w emblemacie parku), wodniczka, bekasik, dubelt, kszyk, kulik wielki, biegus zmienny, żuraw, rybitwa białoskrzydła i białowąsa, puchacz, orlik krzykliwy oraz sowa błotna.         
       Najbardziej charakterystycznym ssakiem Biebrzańskiego PN jest łoś, który jedynie tu przetrwał okres II wojny światowej; liczebność wynosi około 400 sztuk.
      Atrakcje turystyczne:
• Bagno Ławki
• Obszar ochrony ścisłej Czerwone Bagno
• Uroczysko Grzędy
• Carska Droga
• Goniądz – rynek
• Twierdza Osowiec położona na terenie m. Osowiec-Twierdza
• Góra Strękowa nad Narwią koło Wizny.”

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biebrza%C5%84ski_Park_Narodowy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kajaki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *